Par mumsOlga Molčanova

Olga Molčanova, ACCA, SIA "Nexia Audit Advice" sadarbības programmu koordinējošā partnere, ekonomikas pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, Nexia International kontaktpartnere 

Olga ir revīzijas projektu vecākā menedžere; viņas padziļinātās izpētes objekts ir Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (IFRS), finanšu pārskatu sagatavošana (individuālie/konsolidētie) saskaņā ar IFRS prasībām, grupas uzņēmumu un sabiedriskas nozīmes struktūru finanšu pārskatu revīzija.
 
Olga arī ir First North konsultante, viņa  sniedz uzņēmumiem nepieciešamo atbalstu pieteikšanas procesā alternatīvajam tirgum First North, kā arī nodrošina, lai uzņēmums pastāvīgi izpilda First North prasības. 
 
Olga ir vairāku publikāciju autore par  revīzijas, grāmatvedības, SFPS (IFRS), nefinanšu un integrēto pārskatu un ētikas jautājumiem, kā arī viņa regulāri uzstājas profesionālajos forumos un konferencēs. 
 
Olgai ir maģistra grāds – Mg.soc. ekonomikā, kurš ir iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.
 
Olga ir ACCA - zvērināta sertificēta grāmatvede (Chartered Certified Accountant) un Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) biedrs. ACCA ir vadošā starptautiskā organizācija profesionāliem grāmatvežiem. ACCA kvalifikācija attīsta zināšanas un iemaņas tādās jomās, kā vadības un finanšu grāmatvedība, revīzija, finanses, nodokļu uzskaite, korporatīvās un komerctiesības, IFRS, ētika, korporatīvā pārvaldība, biznesa analīze. 
 
Olga ir arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Publiski nozīmīgu struktūru komitejas locekle. Starptautiskā Sekretariāta kompetence ietver kontaktus ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām, t.sk. Starptautisko grāmatvežu federāciju (International Federation of Accountants - IFAC) un Eiropas Grāmatvežu federāciju (Accountancy Europe, ACE).
 
Olga ir ieguvusi sekojošus profesionālus sertifikātus:
  • Profesionāla grāmatveža sertifikāts (Sertifikāts Nr. 387), izpildot LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības;
  • ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business;
  • ACCA Professional Level Certificate;
  • ACCA Membership Certificate.
Olga Molčanova ir kontaktpartnere starptautiskajā tīklā Nexia International.