PakalpojumiIekšējais audits un risku pārvaldība

Iekšējais audits ir neatkarīga un objektīva pārliecības iegūšana un konsultēšana ar mērķi pievienot vērtību un uzlabot organizācijas darbību. Tas palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus, piemērojot sistemātisku, disciplinētu pieeju riska pārvaldības, kontroles un vadības procesu efektivitātes novērtēšanai un uzlabošanai.
 
Nexia Audit Advice jau vairāk par 10 gadiem sniedz saviem klientiem iekšējā audita pakalpojumus, kā arī palīdz izstrādāt risku pārvaldības plānus, lai paredzētu riskus, novērtētu to ietekmi un izstrādātu atbildes pasākumus uz tiem. Pakalpojumus sniedz profesionāļu komanda, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt Jums atrast risinājumus un sasniegt Jūsu mērķus jomās, kuras ir nepieciešams veikt uzlabojumus.
 
Nexia Audit Advice piedāvā pilnu iekšējā audita un riska pārvaldības pakalpojumu klāstu:
  • Biznesa risku un risku vadības sistēmas novērtēšana;
  • Iekšējā audita struktūras, politikas un procedūru novērtēšana;
  • Iekšējā audita efektivitātes novērtēšana;
  • Konsultācijas par risku vadības sistēmas uzlabošanu;
  • Efektīva risku pārvaldības plāna izstrāde;
  • Iekšējā audita procedūru un politikas izstrāde vai uzlabošana;
  • Konsultācijas par riskiem;
  • Citi pakalpojumi.