Nexia InternationalTuvāk jums

Revīzijas pakalpojumi ir joma, kurā īpaši svarīgi tādi faktori, kā kvalifikācija, profesionālisms un pieredze. Kvalifikācijas un profesionālisma pilnveidošana lielā mērā ir atkarīga no personas spējas nepārtraukti papildināt savas zināšanas un ētisko kultūru. Savukārt, pieredze prasa no mums pārvarēt nacionālā ekonomiskā tirgus barjeras un smelties no pasaules gadsimtu ilgi attīstījušas pieredzes un sasniegumiem revīzijas jomā.
 
Savu profesionālismu un pasaules pieredzi revīzijas jomā piedāvā starptautiskie auditorfirmu tīkli. Visi starptautisko auditorfirmu tīklu dalībnieki ir pakļauti kvalitātes kontroles pārbaudēm. Tādējādi, tiek nodrošināta pasaules mērogam atbilstoša sniedzamo pakalpojumu kvalitāte.
 
Nexia International  ir vadošais pasaules mēroga neatkarīgu grāmatvedības un konsultāciju firmu tīkls. Izvēloties Nexia uzņēmumu, Jūs saņemsiet atsaucīgākus, personīgākus un uz klientu orientētus pakalpojumus visā pasaulē. Nexia International ir pasaules lielāko starptautisko auditorfirmu tīklu pirmajā desmitniekā un ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas Firmu foruma (Forum of Firms) pilntiesīgs dalībnieks.
 
Aktīvs tīkls
Nexia International ir ļoti aktīvs tīkls, kas nodrošina kvalitāti un veicina sadarbību, dodot iespēju dalībfirmām sniegt efektīvus vietējos un globālos risinājumus.
 
Partneru vadītie pakalpojumi
Nexia dalībfirmas sniedz pakalpojumus, kurus vada partneri, kas nodrošina klienta biznesa dziļu izpratni, kompetenci un nepārtrauktību.
 
Uzņēmējdarbības gars
Nexia dalībfirmas raksturo cilvēki, kuriem piemīt uzņēmējdarbības gars un kuri var cieši sadarboties ar MVU un uzņēmumiem, kurus pārvalda īpašnieki.
 
Atbalsts starptautiskai izaugsmei
Nexia uzņēmumu mērķis ir atbalstīt vietējās kompānijas, tām augot, un caur Nexia International tīklu, tie var arī palīdzēt saviem klientiem pārliecinoši ienākt jaunos starptautiskajos tirgos.