Par mumsSankciju ievērošana AS “Nexia Audit Advice” darbībā

Sniedzot pakalpojumus, AS “Nexia Audit Advice” pilnībā ievēro starptautiskās, nacionālās un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Sabiedrība, nodrošinot sankciju atbilstības prasības, stingri ievēro piesardzību un noraida jebkuras darbības, vai pakalpojumu sniegšanu, ja tas var radīt sankciju ierobežojumu, apiešanu vai pārkāpumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 
Ņemot vērā, ka visām Latvijas fiziskām un juridiskajām personām ir jāievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Eiropas Savienības (ES) un attiecīgie nacionālie sankciju režīmi, sankcijas pret juridiskām un fiziskām personām ir iespējams pārbaudīt: 
Plašākai informācijai