PakalpojumiUzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A)

Apvienošanās un pārņemšana (M&A) ir vispārīgs termins, kas attiecas uz uzņēmumu vai aktīvu apvienošanu, izmantojot dažāda veida finanšu darījumus. Apvienošanos un pārņemšanu veic, lai paplašinātu uzņēmuma darbības jomu vai palielinātu tirgus daļu, radot akcionāru vērtību. 
 
Nexia Audit Advice palīdz saviem klientiem visā apvienošanās un pārņemšanas procesā, nodrošinot individuālu pieeju katram klientam. Mūsu komanda ir gatava izstrādāt reorganizācijas programmas, kā arī plānot un ieviest stratēģijas pircējiem un pārdevējiem.
 
Pakalpojumos ietilpst:
 • Palīdzība reorganizācijas procesā;
 • Palīdzība ar uzņēmumu vai meitas uzņēmumu pārdošanu/pirkšanu;
 • Piemēroto pircēju vai potenciālo iegādes objektu noteikšana;
 • Finanšu un nodokļu padziļinātā izpēte;
 • Nodokļu strukturēšana;
 • Tirgus analīze;
 • Uzņēmumu finanšu analīze;
 • Akciju pirkuma līgumu izskatīšana;
 • Novērtēšana;
 • Stratēģijas pārskats;
 • Juridiskais atbalsts.