PakalpojumiRevīzijas pakalpojumi

Revīzijas pakalpojumi ir joma, kurā īpaši svarīgi tādi faktori, kā kvalifikācija, profesionālisms un pieredze. Mūsu speciālisti ir gatavi sniegt Jums augstas kvalitātes revīziju, kā arī virkni citu apliecinājumu pakalpojumu, kas ir paredzēti, lai identificētu un pārvaldītu saistītos riskus.
 
Revīzijas un ar to saistītie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS), Starptautiskajiem apliecinājuma uzdevumu standartiem (SAUS) un Starptautiskajiem radniecīgo pakalpojumu standartiem (SRPS).
 
Nexia Audit Advice piedāvā šādus pakalpojumus:
 • Finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude, kuri ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS);
 • Starpposmu finanšu pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude;
 • Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas revīzija vai ierobežotā pārbaude;
 • Atbilstības revīzija un apliecinājumi;
 • Apliecinājuma uzdevumi par emitenta finanšu pārskata formāta atbilstību Eiropas vienotajam elektroniskajam ziņošanas formātam (ESEF);
 • Atkarības pārskatu pārbaude;
 • Reorganizācijas līguma pārbaude (atbilstoši Komerclikuma prasībām);
 • Speciālā mērķa revīzijas uzdevumu veikšana;
 • Saskaņotās procedūras un finanšu informācijas apkopošana;
 • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude;
 • Risku izvērtēšana.
Iepriekš minētie pakalpojumi var tikt sniegti, kad to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kā arī pēc iesaistīto personu iniciatīvas (piemēram, vadība, akcionāri, investori).