PakalpojumiTransfertcenu pakalpojumi

Transfertcenu noteikšana ir grāmatvedības prakse, kas attiecas uz cenu noteikšanu precēm un pakalpojumiem, ar kuriem apmainās meitas uzņēmumi, asociētās sabiedrības, kontrolējamie uzņēmumi un juridiskās personas, kas ir daļa no tā paša lielākā uzņēmumā. Transfertcenu noteikšana palīdz samazināt nodokļu izmaksas, piegādājot preces uz valstīm ar augstām tarifu likmēm un piemērojot minimālās transfertcenas, tāpēc nodokļu bāze par šādiem darījumiem ir diezgan zema.
 
Nexia Audit Advice transfertcenu pakalpojumos ietilpst:
  • Transfertcenu plānošana;
  • Transfertcenu risku noteikšana;
  • Uzņēmuma transfertcenu sistēmas novērtēšana;
  • Uzņēmuma transfertcenu politikas novērtēšana;
  • Transfertcenu sistēmas un politikas izstrāde;
  • Transfertcenu sistēmas un politikas ieviešana;
  • Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana;
  • Cenu analīze starp saistītiem uzņēmumiem;
  • Cenu noteikšana un izmaksu analīze, lai samazinātu ārvalstīs piemērotus nodokļus;
  • Konsultācijas transfertcenu noteikšanas jautājumos.