Par mumsAtklātības ziņojums

Atklātības ziņojumi tiek publicēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta prasībām - zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicē savā mājaslapā atklātības ziņojumu.