Par mumsAndrejs Ponomarjovs

Andrejs Ponomarjovs, Dr.oec., SIA "Nexia Audit Advice" vecākais revīzijas partneris, valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors 
 
Kopš auditorfirmas dibināšanas tās darbību vada ekonomikas doktors, SIA "Nexia Audit Advice" partneris, ģenerāldirektors Andrejs Ponomarjovs. Andrejs pārstāv SIA "Nexia Audit Advice" visos tās darījumos, noteic auditorfirmas attīstības stratēģiju, nodrošina, organizē un vada auditorfirmas profesionālo darbību, tai skaitā revīzijas, pārbaudes un citu saistīto pakalpojumu projektus, kā arī novērtēšanas projektus. Andrejs grāmatvedības jomā darbojas kopš 1993. gada, savukārt, revīzijas jomā – kopš 1999. gada.
 
Andrejs ir atzīts speciālists grāmatvedības un revīzijas jomā Latvijā. 1998.gadā Andrejs ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti, saņemot maģistra grādu ekonomikā un diplomu ar izcilību. 2001.gadā Andrejs ir ieguvis Profesionālā grāmatveža sertifikātu, kurus izsniedz Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija. 2005.gadā Andrejs ieguva doktora grādu ekonomikā – Dr.oec., aizstāvot Latvijas Universitātē promocijas darbu "Revīziju regulējošo prasību attīstība Latvijā". 2008.gadā Andrejs ir ieguvis kvalifikāciju "Diplomēts profesionāls iekšējais auditors" (Dipl.IA, Lielbritānijas Profesionālo menedžeru institūta diploms) un 2009.gadā viņam tāpat tika piešķirta kvalifikācija "Sertificēts profesionāls iekšējais auditors" (DipCPIA), ko apliecina Lielbritānijas Profesionālo menedžeru institūta sertifikāts. 
 
Būdams viens no vadošajiem profesionāļiem specialitātē, Andrejs arī ir iesaistīts izglītības (apmācības) procesā. Andrejam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze izglītības jomā – kopš 2001.gada viņš strādāja Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē, lasot lekcijas un vadot praktiskās nodarbības finanšu grāmatvedībā. No 2006.gada līdz 2010.gadam Andrejs strādāja Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Grāmatvedības un audita katedrā docenta amatā, vadot lekciju kursu „Starptautiskie revīzijas standarti” maģistra studiju virziena studentiem. 2010.gada oktobrī Andrejs Ponomarjovs ir ievēlēts par Biznesa augstskolas TURĪBA Biznesa tehnoloģiju institūta vadošo pētnieku. Tāpat Andrejs ir Komplekso strateģisko pētījumu institūta vadītājs.
 
Andrejs Ponomarjovs ir vairāku profesionālo mācību grāmatu un zinātnisko publikāciju par grāmatvedības un neatkarīgās revīzijas jautājumiem autors, kā arī regulāri piedalās starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs. Andreja vadībā veiktie pētījumi par aktuālajām problēmām profesionālajā sfērā (t.sk. par profesionālās ētikas jautājumiem, auditordarbības sabiedrisko pārraudzību) tika atzīmēti gan starptautiskajā līmenī, gan arī Latvijā. Kā atzītais starptautiskais eksperts Andrejs ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences Starptautiskās uzskaites un pārskatu standartu Starpvaldību ekspertu darba grupas (ISAR UNCTAD) dalībnieks. Andrejam ir iedibināti plaši kontakti ar profesionāliem kolēģiem un zinātnieku aprindām no kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Somijas un Vācijas, kā arī no citām valstīm. Andrejs ir arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs un prezidents; viņš vairakkārt pārstāvēja asociāciju starptautiskos pasākumos, kā arī Starptautiskajā grāmatvežu federācijā (IFAC) un Accountancy Europe (ACE).
 
Andrejs Ponomarjovs ir vadījis Revīzijas konsultatīvo padomi kopš tās dibināšanas 2009. gadā; kopš 2011. gada jūnija - Revīzijas konsultatīvajā padomē ir pārstāvējis Rīgas Fondu biržu Nasdaq Riga.
 
Andrejs Ponomarjovs ir iekļauts Komercreģistra iestādes sarakstā kā eksperts tādās vērtēšanas jomās, kā komersanta darbība (bizness), kapitalizējamie parādi, parādsaistības, kapitāla daļas, transporta līdzekļi, lauksaimniecības tehnika, intelektuālais īpašums, meži, antikvārie, mākslas priekšmeti.