Paslaugos
Apskaita
 
Finansinių operacijų ir įvykių, registravimas, grupavimas ir apibendrinimas. Informacijos, reikalingos priimant ekonominius sprendimus, gavimas ir (arba) finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui. Informacijos apie įmonės finansinę būseną pranešimas suinteresuotiems tretiesiems asmenims.
 
UAB Nexia JK pažįsta savo klientą ir žino kokio apskaitos paslaugų teikimo spektro jam reikia. Siūlome tik tai, kas palengvina finansinius kliento procesus rutinoje.
 
Auditas
 
Finansinių ataskaitų auditas atliekamas visų teisinių formų juridiniams asmenims, remiantis Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, Verslo apskaitos standartus ir (arba) Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.
 
Auditas tai ne tik tai, kas turi būti padaryta. Žinodami savo įmonės realią finansinę padėtį, klientai žino savo verslo silpnąsias ir stipriąsias puses. Žinodami tai, geba kurti strategijas ateičiai, kad taptų konkurencingesni rinkoje, patrauklesni klientui, įdomesni darbuotojams.
 
Konsultacijos
 
UAB Nexia JK orientuojasi į Lietuvos Respublikos įmonių paramą, kai jos auga ir plečiasi į naujas rinkas ir atvirkščiai. Klauskite, mes Jums patarsime.
 
Taip pat atsakysime Jums į klausimus susijusius su Jūsų verslo finansų valdymu, išlaidų optimizavimu ir kt., būsime naudingi savo patirtimi tuo atveju, jei turėsite idėjų, inovatyvių, bet tuo pačiu gąsdinančių, pasiūlymų, viliojančių, bet nepamatuotų. Tokiu atveju, UAB Nexia JK bus Jūsų objektyvus ir racionalus balsas. Jūsų verslo nuojautą, paversime skaičiais, apibrėžtomis rizikomis ir galutiniu sprendimu. Versle itin svarbu ne tik mokėti priimti palankius sprendimus, bet ir priimti juos greitai. Mūsų kokybiškos konsultacijos sutaupys laiko svarstant.
 
Sutaupytą laiką skirkite sau.