PaslaugosBuhalterinės paslaugos ir apskaita

Sėkmingas, skaidrus ir tvarus verslas yra neatsiejamas nuo nepriekaištingos buhalterinės apskaitos. Sugrupuota ir apibendrinta apskaitos informacija yra itin svarbi priimant įmonės veiklai reikšmingus ekonominius sprendimus ir būtina finansinių atskaitų sudarymui.
 _____________________________________________________
Įmonėje vykdoma buhalterinė apskaita turi ilgalaikį poveikį ne tik verslo sėkmei, bet ir jo išlikimui. Neefektyvi ar netiksli apskaita gali drastiškai sumažinti veiklos pridėtinę vertę. Deja, bet neretai pasitaiko atvejų, kai įmonės darbuotojai bereikalingai išvaisto daugybę valandų darbui su ataskaitomis, kuriose pateikti netikslūs įmonės buhalterijos duomenys. Tokios situacijos užkerta kelią sklandžiam verslo procesų valdymui ir mažina priimamų sprendimų kokybę.
 
Buhalterinės paslaugos yra neatskiriamai susijusios su visais įmonės veiklos aspektais. Dėl šios priežasties kiekvieno įmonės veiklos proceso kokybės kontrolė turi būti grindžiama atitinkamo lygio buhalterinės apskaitos kontrole. Tik taip galima patikimai užtikrinti įmonėje vykstančių procesų kokybę. Sėkmingai, efektyviai ir kokybiškai įmonės veiklai yra būtina užtikrinti buhalterinės apskaitos standartų laikymąsi visoje įmonėje.
 
Analizuodami buhalterinių paslaugų rinką, „Nexia JK“ ekspertai atkreipė dėmesį, kad tvarkant įmonės buhalteriją koncentruojamasi išryškinant neatitikimus galiojantiems įstatymams ir standartams. Deja, dažnai deramas dėmesys nėra skiriamas konkretaus verslo finansinių rodiklių tvarumui, suteikiančiam galimybę siekti aukštų veiklos rezultatų ir priimti tinkamus sprendimus, susijusius su teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių kokybe.
 
Puikiai suprasdami apskaitos svarbą, visas Jūsų verslui reikalingas buhalterinės apskaitos paslaugas teikiame laikydamiesi aukščiausių tarptautinių ir nacionalinių apskaitos standartų. „Nexia JK“ stipri ir vieninga profesionalų komanda padeda rasti geriausius buhalterinius sprendimus net pačiose kebliausiose situacijose. Užtikrinsime, kad Jūsų įmonėje vykdoma buhalterinė apskaita visiškai atitiktų įmonės tikslus, galiojančius įstatymus ir pasirinktus standartus.
 
Pažangios buhalterinės apskaitos technologijos
 
Teikiamų apskaitos paslaugų kokybei užtikrinti naudojame inovatyvius technologinius sprendimus. Nuolatos sekame visas su buhalterine apskaita susijusias naujoves, semiamės įkvėpimo iš geriausios pasaulinės praktikos ir operatyviai adaptuojame naujausias technologijas „Nexia JK“ veikloje.
 
Kaip tai veikia? Sutartį su klientu pasirašome kruopščiai atsižvelgdami į jo individualius poreikius. Parinkdami klientui reikalingų buhalterinių paslaugų paketą, aptariame buhalterinių ataskaitų parengimo ir pateikimo terminus ir tuo pat metu susitariame dėl konkrečių kliento dokumentų pateikimo terminų ir tvarkos. Visa tai atliekama naudojant pažangias „Nexia JK“ vidaus kontrolės informacines technologijas, kurios užtikrina savalaikį mūsų teikiamų paslaugų atlikimą ir kliento dokumentų pateikimą.
 
„Nexia JK“ – visos Jūsų įmonei reikalingos buhalterinės apskaitos paslaugos vienoje vietoje
 
Patikimas aukštos kokybės buhalterinės apskaitos paslaugas teikiame tiek fiziniams, tiek įvairių sričių Lietuvos ir užsienio juridiniams vienetams, registruotiems Lietuvoje.
  • Darbo užmokesčio apskaita. Užtikrinsime tikslią įmonės darbuotojų atlyginimų apskaitą ir jos atitiktį įstatyminiams reikalavimams. Apskaičiuosime darbo užmokesčiui taikomus ir kitus su juo susijusius mokesčius. Darbo užmokesčio apskaitą atlieka aukštos kvalifikacijos „Nexia JK“ darbuotojai, kurie specializuojasi šioje srityje ir turi išskirtinę ilgametę patirtį.

  • Einamoji buhalterinė apskaita. Vykdome pirminių dokumentų (pirkimo, pardavimo sąskaitų, banko išrašų, kasos dokumentų ir kt.) apskaitą. Pagal atskirą susitarimą taip pat galime teikti pardavimo sąskaitų išrašymo ir sąskaitų apmokėjimo paslaugas. Finansines atskaitas parengsime tiksliai nustatytu laiku. Padėsime efektyviai valdyti sudėtingus įmonės veiklos procesus, susijusius su finansais, apskaita ir mokesčiais. Patarsime, kaip optimizuoti įmonės finansinius ir mokestinius rodiklius atsižvelgdami į Jūsų verslo specifiką ir atitiktį apskaitos standartams. Padėsime organizuoti efektyvią komunikaciją su įmonės veiklą kontroliuojančiomis institucijomis.

  • Komandiruočių apskaita. Avanso apyskaitos. Užtikrinsime visapusišką įmonės darbuotojų komandiruočių apskaitą. Jei įmonės darbuotojai už savo asmenines lėšas perka prekes ar paslaugas įmonės reikmėms, pasirūpinsime, kad atitinkamų avanso apyskaitų tvarkymas būtų tinkamas.

  • Pirkėjų ir tiekėjų apskaita, skolų suderinimas. Vykdome pastovią gautinų ir mokėtinų sumų kontrolę teikdami klientams skolų ataskaitas sutartais terminais. Atsižvelgiant į kliento poreikius, suderiname skolas. Klientui pageidaujant, pasirūpinsime ir su skolų atgavimu susijusiosiomis paslaugomis pasitelkdami mūsų partnerius.

  • Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Teikiame ilgalaikio turto apskaitos paslaugas, kurios apima nematerialaus, materialaus, investicinio, finansinio ir kito turto apskaitą, nusidėvėjimo skaičiavimą. Atsižvelgiant į kliento taikomą apskaitos politiką turtą apskaitome perkainota verte. Esant kliento poreikiui, galime teikti kiekinės atsargų, gamybos procesų  apskaitos paslaugas.

  • Mokestinė apskaita. Privalomų deklaracijų ir formų parengimas valstybinėms institucijoms įstatymų numatytais terminais ir tvarka, mokesčių (GPM, PLN, PVM, VSD, ir kt.) apskaičiavimas pagal visas užregistruotas įmonės ūkinės operacijas ir įvykius.

  • Valdymo apskaita. Konkurencingos rinkos sąlygomis įmonėms nuolatos tenka priimti įvairius valdymo sprendimus. Tokiems sprendimams priimti reikalinga patikima informacija. Operatyvios, tikslios ir kokybiškos informacijos stoka nulemia pavėluotų ar neracionalių valdymo sprendimų priėmimą, nes be patikimų duomenų neįmanoma tinkamai išanalizuoti ir įvertinti visas galimybes. Savo klientams sutartu periodiškumu siūlome individualiai pritaikytas reikalingas ataskaitas, kurios leidžia priimti greitus ir veiksmingus sprendimus, užtikrinančius verslo sėkmę.

  • Konsultacijos buhalterijos, mokesčių, įmonės formos ir veiklos standartų klausimais. Mūsų patyrę mokesčių ekspertai atsakys į visus Jus dominančius klausimus, susijusius su įmonės buhalterija ir mokesčiais. Jei svarstote ar nusprendėte pakeisti savo įmonės juridinę formą arba veiklos standartus – suteiksime kvalifikuotą konsultaciją ir padėsime sklandžiai įgyvendinti norimus pokyčius. Kartu rasime geriausią sprendimą net ir itin sudėtingose situacijose.

  • Užsienio įmonių, registruotų Lietuvoje, buhalterinė ir mokestinė apskaita. Išskirtinė teikiamų paslaugų kokybė ir konkurencinga kaina išplėtė „Nexia JK“ klientų ratą, kurį sudaro tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių klientai, įsisteigę ir vykdantys veiklą Lietuvoje. Užsienio valstybių klientams patariame mokesčių klausimais, padedame įsiregistruoti PVM mokėtoju, užtikriname sklandų kasmėnesinių PVM deklaracijų rengimą ir teikimą. Konsultuojame dėl atstovavimo tvarkant ataskaitas Lietuvos Respublikos muitinei ir padedame pasirūpinti visomis kitomis paslaugomis, reikalingomis sklandžiam verslui Lietuvoje.

Mokesčių apskaita
 
„Nexia JK“ profesionalų komandos ilgametė patirtis sujungia daugelį sėkmingam verslo plėtojimui būtinų sričių, viena iš kurių yra mokesčių apskaita. Mūsų mokesčių apskaitos ekspertai patars ir padės išspręsti tiek kasdienius, tiek ir pačius kebliausius mokestinius klausimus.
 
Padėsime tinkamai ir laiku užpildyti bei pateikti visas reikalingas VMI ir „Sodros“ formas, deklaracijas ir ataskaitas. Suteiksime išsamią informaciją apie kiekvienoje individualioje situacijoje mokėtinus mokesčius ir užtikrinsime tikslų tokių mokesčių apskaičiavimą.
 
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos juridinio vieneto mokesčio bazė yra visos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir už jos ribų. Užsienio vieneto mokesčio bazė yra kitokia, ją sudaro per nuolatines buveines Lietuvos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos, taip pat ne per nuolatinę buveinę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje. Tokia mokesčio bazė apima ir per nuolatines buveines Lietuvoje uždirbtas tarptautinių telekomunikacijų pajamas bei 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvoje ir baigiasi užsienyje (arba atvirkščiai), pajamų.
 
Ekspertinė patirtis iš viso pasaulio
 
Turime daugiau nei 15 metų patirties ir esame viena lyderiaujančių buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. Esame globaliame lyderių tinkle „Nexia International“, kas suteikia galimybę bendradarbiauti su daugiau nei 240 tinklo įmonių, veikiančių daugiau nei 120 pasaulio valstybių. Visada siekiame ne tik išpildyti, bet ir viršyti klientų lūkesčius. Išklausysime, patarsime ir padėsime kurti Jūsų įmonės sėkmę.
 
„Nexia JK“ buhalterinės apskaitos paslaugos – išskirtinės kokybės ženklas.