Pakalpojumi
“CBB Konsultāciju birojs” ir gatavs piedāvāt šādus uz vienotu un profesionālu pieeju balstītus pakalpojumus:
  • Grāmatvedības funkciju audits;
  • Finanšu dienesta funkciju audits;
  • Funkciju audits un risinājumu izstrāde cilvēkresursu un izdevumu efektivitātes uzlabošanai;
  • Grāmatvedības ārpakalpojumi;
  • Nodokļu riska analīze;
  • Konsultācijas PVN, IIN, UIN un sociālā nodokļa jautājumos Latvijas un ES kontekstā;
  • Klienta interešu pārstāvniecība VID, FKTK u.c.;
  • Darba algu un saistīto maksājumu aprēķins;
  • Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins;
  • Finanšu ekonomiskā analīze uzņēmuma vērtības noteikšanai.
“CBB Konsultāciju birojs” sniegtie pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.