Nexia International
Revīzijas pakalpojumi ir joma, kurā īpaši svarīgi tādi faktori, kā kvalifikācija, profesionālisms un pieredze. Kvalifikācijas un profesionālisma pilnveidošana lielā mērā ir atkarīga no personas spējas nepārtraukti papildināt savas zināšanas un ētisko kultūru. Savukārt, pieredze prasa no mums pārvarēt nacionālā ekonomiskā tirgus barjeras un smelties no pasaules gadsimtu ilgi attīstījušas pieredzes un sasniegumiem revīzijas jomā.
 
Savu profesionālismu un pasaules pieredzi revīzijas jomā piedāvā starptautiskie auditorfirmu tīkli. Visi starptautisko auditorfirmu tīklu dalībnieki ir pakļauti ikgadējam kvalitātes kontroles pārbaudēm. Tādējādi, tiek nodrošināta pasaules mērogam atbilstoša, sniedzamo pakalpojumu kvalitāte.
 
Latvijā ir pārstāvēti lielāki starptautiskie auditorfirmu tīkli (ikdienā mēs tos saucam par starptautiskām auditorfirmām). Viens no tiem ir Nexia International – starptautiskais auditorfirmu un biznesa konsultantu tīkls. Nexia International ir  pasaules lielāko starptautisko auditorfirmu tīklu pirmajā desmitniekā un ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas Firmu foruma pilntiesīgs dalībnieks.
 
1971.gadā Nexia International nodibināja divas auditorfirmas – Oppenheim Appel Dixon & Associates, ASV un Spicer & Pegler, Lielbritānija. Šobrīd Nexia International ir pārstāvēta 110 valstīs. Tās labā darbojas vairāk kā 24 000 profesionāļu 600 Nexia International dalībfirmās. Līdz ar to, Nexia International klientiem ir iespēja starptautiskā līmenī saņemt nepieciešamo kvalitatīvo atbalstu tādu biznesa jautājumu risināšanā, kas skar revīziju, grāmatvedību, nodokļus, finanses un tiesisko vidi.
 
Ikviena no Nexia dalībfirmām ir neatkarīga komercsabiedrība ar ekskluzīvajām tiesībām pārstāvēt Nexia noteiktajā teritorijā. Sadarbība starp Nexia dalībfirmām sniedz klientiem papildu priekšrocības komercdarbības veikšanai starptautiskajā ekonomiskajā tirgū.
 
Pateicoties personāla kvalifikācijai un godprātīgai attieksmei pret klientiem, starptautiskā līmenī tika atzīti SIA „Nexia Audit Advice” sasniegumi. Sākot ar 2008.gadu Latvijā Nexia International – vienu no lielākajiem pasaules starptautisko auditorfirmu tīkliem – pārstāv zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „ Nexia Audit Advice”.
 
Tomēr, SIA „ Nexia Audit Advice” komanda neapstājas uz sasniegtajiem rezultātiem un turpina gan savas, gan starptautiskā auditorfirmu tīkla Nexia aizsāktās tradīcijas revīzijas un citu saistīto pakalpojumu jomā, piedāvājot klientiem arvien plašāku pakalpojumu klāstu.