Publikācijas2019. gads

ESEF formāta ieviešana biržas emitentu gada pārskatu sagatavošanā Аutore: Olga Molčanova, ACCA, SIA Nexia Audit Advice sadarbības programmu koordinējošā partnere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja un LRGA sertificēta profesionāla grāmatvede, raksts publicēts izdevumā Bilance Nr. 12 (456) 2019. gada decembrī.
 
 
Izaicinājums biržu emitentiem - ESEF formāta ieviešana gada pārskatu sagatavošanai, sākot ar 01.01.2020. Аutore: Olga Molčanova, ACCA, SIA Nexia Audit Advice sadarbības programmu koordinējošā partnere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja un LRGA sertificēta profesionāla grāmatvede, raksts publicēts izdevumā Bilance Nr. 11 (455) 2019. gada novembrī.
 
 
Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss (2.daļa) Аutori: Andrejs Ponomarjovs, SIA „Nexia Audit Advice” partneris, valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, un Olga Molčanova, ACCA, SIA Nexia Audit Advice sadarbības programmu koordinējošā partnere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja un LRGA sertificēta profesionāla grāmatvede, raksts publicēts izdevumā Bilance Nr. 8 (452) 2019. gada augustā.
 
 
Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss (1.daļa) Аutori: Andrejs Ponomarjovs, SIA „Nexia Audit Advice” partneris, valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, un Olga Molčanova, ACCA, SIA Nexia Audit Advice sadarbības programmu koordinējošā partnere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja un LRGA sertificēta profesionāla grāmatvede, raksts publicēts izdevumā Bilance Nr. 7 (451) 2019. gada jūlijā.
 
 
Par publiskās apspriešanas uz risku balstītas pieejas vadlīnijām grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem  Аutore: Krista Zinaīda Reinberga, SIA Nexia Audit Advice juriskonsulte un Latvijas Grāmatvežu asociācijas juriste Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošanas jautājumos, raksts publicēts izdevumā Bilance Nr. 7 (451) 2019. gada jūlijā.