Par mumsDarba Grupa

Umbrella Grupu vada Darba Grupa, kas nodrošina tādas ikdienas aktivitātes kā:
  • stratēģijas izstrāde un ieviešana;
  • kopīgi īstenojamie projekti;
  • dalība reitingos;
  • apmācības programmas;
  • zīmols, mārketings un PR aktivitātes.
Darba Grupas dalībnieki:
Andrejs Ponomarjovs - Nexia Audit Advice partneris, valdes priekšsēdētājs un ģenerāldirektors
Lienīte Caune - CBB Konsultāciju birojs partnere un valdes locekle
Sigitas Babarskas - Nexia JK valdes priekšsēdētājs
Armands Jaunzars - JR Law partneris