Atrašanās vietasKompānijas Lietuvā

Nexia JK 

Nexia JK tika dibināta 2002. gadā, un tā apkalpo privātos un publiskos biznesa klientus, kas galvenokārt atrodas Lietuvas Republikā. Kompānijas profesionāļu komanda darbojas no četrām filiālēm Viļņā, Kauņā, Klaipēdā un Varēnā.
 
Nexia JK specializējas revīzijas un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Profesionāļu komanda sniedz arī tūlītējas un elastīgās biznesa konsultācijas klientiem, kas ir  mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī publiskā sektora klienti.
 
Darbības laikā UAB Nexia JK  ieguva klientu uzticību un kļuva par vienu no spēcīgākajām kompānijām, kas sniedz audita, grāmatvedības, biznesa un nodokļu konsultāciju pakalpojumus Lietuvas Republikā. Nexia JK ir iekļauts Top 10 labāko revīzijas uzņēmumu sarakstā Lietuvā.
  
Pakalpojumos ietilpst:
 • Finanšu pārskatu revīzija
 • Grāmatvedība
 • Biznesa konsultāciju pakalpojumi
 • Nodokļu konsultāciju pakalpojumi
 

Auditas

Grāmatvedības un pārvaldīšanas uzņēmums Auditas uzsāka savu darbību 1991. gadā un tas ir pirmais nacionālais grāmatvedības un revīzijas uzņēmums Lietuvā. Uzņēmums arī ir viens no lielākajiem Lietuvas nacionālās revīzijas uzņēmumiem 28 gadu laikā.
 
Uzņēmuma personālam ir plašas zināšanas audita, grāmatvedības, nodokļu, iekšējās kontroles, finanšu un likumdošanas jomās, kā arī augsta atbildības sajūta. Efektīva personāla darba organizācija ļauj uzņēmumam piedāvāt saviem klientiem saprātīgas un konkurētspējīgas pakalpojumu cenas, kas ir atbilstošas ekonomiskajai situācijai, vienlaicīgi nodrošonot augsto darba kvalitāti. 
 
Visā uzņēmuma darbības laikā netika saņemtas pretenzijas no klientiem par sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzņēmuma personālam ir kompetenta un godīga speciālista reputācija un netika saņemti disciplinārsodi no kontrolējošām institūcijām.
 
Pakalpojumos ietilpst:
 • Finanšu pārskatu revīzija
 • Nodokļu audits
 • Operāciju un vadības audits
 • Iekšējā kontrole un iekšējais audits
 • Projekta audits
 • Grāmatvedība
 • Inventarizācija
 • Grāmatvedības politikas sagatavošana
 • Nodokļu konsultācijas
 • Uzņēmuma dibināšana