Atrašanās vietasKompānijas Latvijā

Nexia Audit Advice

Nexia Audit Advice ir viena no lielākajām sertificētajām auditorfirmām Latvijā. Kompānija tika dibināta 2006. gadā, un tagad ir unikāli pārstāvēta katrā Latvijas reģionā ar 5 birojiem, kas atrodas Latvijas galvenajās ekonomiskajās pilsētās - 2 biroji Rīgā, bet citi - Liepājā, Ludzā un Valmierā.
 
Nexia Audit Advice tika reģistrēta Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā 2006. gadā, licences numurs ir 134. Kompānija ir arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedrs.
 
2018./2019. gadā Nexia Audit Advice ieņēma 6. vietu pēc neto apgrozījuma starp lielākajām revīzijas firmām Latvijā.
 
Kompānija sniedz pilnu revīzijas un biznesa konsultāciju pakalpojumu klāstu vairāk nekā 400 klientiem gan no publiskā, gan no privātā biznesa sektoriem. Nexia Audit Advice apkalpo arī sabiedriskas nozīmes struktūras, ieskaitot kompānijas, kas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā, un finanšu iestādes.
 
Pakalpojumos ietilpst:
 • Revīzijas un apliecinājumu pakalpojumi
 • Iekšējais audits un risku pārvaldība
 • Grāmatvedība
 • SFPS (IFRS)
 • Nodokļu pakalpojumi
 • Konsultācijas
 • Padziļinātā izpēte (Due Diligence)
 • Transfertcenu pakalpojumi
 • Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A)
 • Novērtēšana
 • First North

CBB Konsultāciju birojs

CBB Konsultāciju birojs ir dibināts 1997. gadā Rīgā, Latvijā un pašreiz ir viens no pieredzes bagātākajiem Latvijas uzņēmumiem grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultāciju jomās, sniedzot pakalpojumus gan vietējām, gan starptautiskajām kompānijām.
 
 
Kompānijas klientu portfelī ir vairāk nekā 200 dažādu uzņēmumu. Tājos ietilpst MVU, kas specializējas dažādās jomās, juridiskas personas un valsts uzņēmumi.
 
Pakalpojumos ietilpst:
 • Grāmatvedība
 • Nodokļu pakalpojumi
 • Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A)
 • Korporatīvās finanses un vadības pakalpojumi
 

JR Law

JR Law tika dibināts 2003. gadā un tas ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Baltijas valstīs. Atrodoties Rīgā, Latvijā, kompānija sniedz juridisko palīdzību visās vadošajās tiesību jomās, izstrādājot individuālus risinājumus, kas tiek pielāgoti konkrētai situācijai.
 
Starp JR Law klientiem ir gan privātas, gan juridiskas personas, vietējie Latvijas uzņēmumi, kā arī starptautiskie uzņēmumi, kas pārstāv dažādas nozares: pārtikas pārstrādes rūpniecība, nekustamie īpašumi un celtniecība, finanšu pakalpojumu sniedzēji utt.
 
JR Law ir oficiālais Latvijas Būvnieku Asociācijas padomdevējs, tas sniedz juridiskos pakalpojumus Latvijas Arhitektu Savienībai.
 
JR Law ir UNILAW (starptautiska neatkarīgu advokātu biroju grupa), MERITAS (vadošā neatkarīgu advokātu biroju globālā alianse) un TELFA (Trans-Eiropas juridisko firmu alianse: neatkarīgu advokātu biroju starptautiska alianse, kas dibināta 1989. gadā; dalībfirmās strādā vairāk nekā 700 juristi visā Eiropā) biedrs. Lextal izveidoja ciešu sadarbību ar advokātu birojiem visās ES valstīs un NVS reģionā. Kompānijai ir izcili sasniegumi darījumu noslēgšanā, īstenojot uz rezultātu orientētu pieeju.
 
Darbības jomas:
 • Komerctiesības
 • Bankas un finanses
 • Nekustamais īpašums un būvniecība
 • Finanšu un ekonomiskie noziegumi
 • Šķīrējtiesa un tiesvedība
 • Imigrācijas likums
 • Nodokļu likumi
 • Darba likums
 • Datu aizsardzība
 • Administratīvās tiesības
 

INNOVATOR

INNOVATOR SIA tika dibināta 2003. gadā un kopš tās dibināšanas ir specializējusies juridisko pakalpojumu sniegšanā galvenokārt nodokļu, komerctiesību un ar to saistītajās jomās (komercsabiedrību iegāde/pārdošana, reorganizācijas, līgumi un uzņēmējdarbības struktūra, komercsabiedrību dibināšana, darba tiesības, nekustamais īpašums, utt.), nepieciešamības gadījumā sniedzot arī juridiskus pakalpojumus un atbalstu klientiem citās tiesību jomās.
 
Darbības jomas:
 • Nodokļi, t.sk. starptautiskie nodokļi
 • Juridiskās konsultācijas
 • Komercdokumentu sagatavošna
 • Riska pārvalde
 • VID lēmumu pārsūdzēšana
 • Pārstāvība Administratīvajā tiesā
 • Atbalsts kriminālprocesa jautājumos valsts ieņēmumu jomā
 • Sabiedrības reorganizācijas un pirkšanas-pārdošanas procesi