ZiņasDiskusija par integrētiem un ilgtspējas pārskatiem

09 06 2021

2021. gada 9. jūnijā Nexia Audit Advice organizēja diskusiju par integrēto un ilgtspējas pārskatu sagatavošanu. Diskusijā piedalījās Nexia Baltic Region dalībfirmas un mūsu kolēģi no Nexia International tīkla. Diskusijas īpašais viesis bija ilgtspējas speciālists no bankas Swedbank.
 
2021. gada 21. aprīlī Eiropas Komisija pieņēma vērienīgu pasākumu paketi saistībā ar ilgtspējīgām aktivitātēm Eiropas Savienībā, t.sk. tika izstrādāts priekšlikumu jaunai Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvai (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Ar Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvas priekšlikumu tiks pārskatīti spēkā esošie ziņošanas noteikumi, kas tika ieviesti ar Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), ieviesti vienoti Eiropas ziņošanas noteikumi, kas palielinās pārredzamību, jo uzņēmumiem par ilgtspējas informāciju būs jāsniedz konsekventas un salīdzināmas ziņas. Paredzēts, ka jaunās ziņošanas prasības attieksies uz visiem lielajiem uzņēmumiem un visiem biržā kotētajiem uzņēmumiem, t.sk. biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropas Komisija izstrādās samērīgus maziem un vidējiem uzņēmumiem domātus standartus. Ierosinātā Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīva kalpos par pamatu ne tikai konsekventai ilgtspējas informācijas plūsmai visā finanšu vērtības ķēdē, bet arī būs noderīga citām ieinteresētajām personām.
 
Dalībvalstīm jātransponē Direktīva līdz 2022. gada 1. decembrim un jānodrošina, ka tās noteikumus uzņēmumi piemēros attiecībā uz finanšu gadu, kas sākas 2023. gada 1. janvārī, vai 2023. kalendārajā gadā.
 
Diskusijas laikā dalībnieki izrunāja korporatīvo pārskatu attīstības gaitu, integrēto un ilgtspējas pārskatu elementus un saturu, Eiropas Komisijas 2021. gada aprīļa priekšlikumu Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvai, Swedbank veicamās darbības šajās jomās, uzņēmumu gatavību un grūtības jaunu pārskatu sagatavošanā un revidentu lomu ilgtspējas informācijas ticamības nodrošināšanā.