Ziņas2020.gada 4.augustā norisināsies seminārs "Sabiedriski nozīmigu strukturu revīzijas īpatnības"

06 07 2020

2020.gada 4.augustā notiks seminārs "Sabiedriski nozīmigu strukturu revīzijas īpatnības", lai pilnveidotu zvērināto revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību pārstāvju profesionālās zināšanas par Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās.

2020.gada 4.augustā seminārs tiks organizēts LZRA Izglītības centra mācību telpas Pulkveža Brieža ielā 15-6, Rīgā, kā arī būs iespējams piedalīties on-line ZOOM platformā. Pārskatu par profesionālām zināšanām un sabiedriski nozīmigu strukturu revīzijas īpatnībām veiks sekojoši pasniedzēji:Andrejs Ponomarjovs, Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs; Svetlana Šemele-Baikova, zvērināta revidente, SIA "Nexia Audit Advice" partnere, LZRA Izglītības komitejas locekle; Olga Molčanova, ACCA, SIA "Nexia Audit Advice" partnere, LRGA valdes locekle.

Semināra programmā tiks apspriestas sekojošas tēmas: sabiedriski nozīmīgas struktūras (SNS) Latvijā un citās ES valstīs, to statuss un veidi; komunikācija ar klientu; ieskats Eiropas Vienotajā elektroniskajā formātā (ESEF).

Papildu informāciju par semināra programmu skatieties 2020.gada pasākumu nodaļā!

Reģistrācija:https://lzraic.lv/events/sabiedriski-nozimigu-strukturu-revizijas-ipatnibas/