Pakalpojumi
JR Law piedāvā pakalpojumus visās vadošajās tiesību jomās, izstrādājot individuālus risinājumus, kas tiek pielāgoti konkrētai situācijai.
 
Specializācijas jomas:
  • Komerctiesības
  • Banku un finanšu tiesības
  • Nekustamais īpašums un būvniecība
  • Finansu un ekonomiskie noziegumi
  • Pārstāvība tiesvedības procesos un šķīrējtiesās
  • Imigrācijas tiesības
  • Nodokļu tiesības
  • Darba tiesības  
  • Datu aizsardzība
  • Administratīvās tiesības