Nexia International
Latvijā ir pārstāvēti lielāki starptautiskie auditorfirmu tīkli (ikdienā mēs tos saucam par starptautiskām auditorfirmām). Viens no tiem ir Nexia International – starptautiskais auditorfirmu un biznesa konsultantu tīkls. Nexia International ir  pasaules lielāko starptautisko auditorfirmu tīklu pirmajā desmitniekā un ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas Firmu foruma pilntiesīgs dalībnieks.
 
1971.gadā Nexia International nodibināja divas auditorfirmas – Oppenheim Appel Dixon & Associates, ASV un Spicer & Pegler, Lielbritānija. Šobrīd Nexia International ir pārstāvēta 110 valstīs. Tās labā darbojas vairāk kā 24 000 profesionāļu 600 Nexia International dalībfirmās. Līdz ar to, Nexia International klientiem ir iespēja starptautiskā līmenī saņemt nepieciešamo kvalitatīvo atbalstu tādu biznesa jautājumu risināšanā, kas skar revīziju, grāmatvedību, nodokļus, finanses un tiesisko vidi.
 
Ikviena no Nexia dalībfirmām ir neatkarīga komercsabiedrība ar ekskluzīvajām tiesībām pārstāvēt Nexia noteiktajā teritorijā. Sadarbība starp Nexia dalībfirmām sniedz klientiem papildu priekšrocības komercdarbības veikšanai starptautiskajā ekonomiskajā tirgū.