ZiņasVisā pasaulē atzīmē Nexia dienu

25 07 2019

Jau trešo reizi 2019. gada 25. jūlijā starptautiskā auditoru – konsultantu tīkla dalībnieki atzīmēja notikumu – Nexia dienu, kurā piedalījās vairāk kā 17 tūkstoši cilvēku visā pasaulē.

Auditoru un konsultāciju nozarē daudzi lieli darba devēji piesaista studentus un jaunos speciālistus praksē un kā stažierus. Tieši šim jautājumam tika veltīts teletilts starp diviem Nexia International dalībniekiem – auditoru un konsultantu firmām MKPC (Maskava, RF) un Nexia Audit Advice SIA (Rīga, Latvija), kas notika Nexia dienas ietvaros.

Teletilta dalībniekiem tika sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Vai stažēšanās uzņēmumu grupās, kas ietilpst Nexia International var kļūt par izcilu karjeras startu? Cik drīz nepieredzējuši stažieri var radīt reālu labumu kompānijai? Kā veidot labas un produktīvas attiecības pāros skolotājs - apmācāmais, nepalēninot komandas darba tempu? Kā pareizi organizēt stažēšanos?

Kā atzīmēja tikšanās dalībnieki, vēl viens arguments par labu stažieru piesaistei: cilvēks, kurš pārvarējis visu ceļu no nulles līdz menedžerim un projekta vadītājam – visvērtīgākais darbinieks. No tiem, kuri ir ieradušies auditorfirmā uz starta pozīcijas un izveidojuši tajā karjeru, tieši izaug lojāli darbinieki.

“Nexia Baltic Region” grupa aug ļoti aktīvi, un praktikanti un stažieri mums ir svaigs skatiens un mūsu nākotne. Izmantojot stažēšanās iespēju mūsu grupā, stažieri saņem labu iespēju iepazīties ar mūsu nozari – grāmatvedības uzskaiti, auditu, biznesa konsultācijām – no iekšpuses. Ja praktikants vai stažieris veicamo darbu izpilda atbildīgi, uzrāda labus rādītājus, mēs to pieņemam pastāvīgā darbā – un viņš profesionāli aug. Daži praktikanti un stažieri, kuri pirms vairākiem gadiem ieradās pie mums, jau ieņem vecāko projektu vadītāju pozīcijas, vairāki cilvēki gatavojas ieņemt nodaļu vadītāju amatus, norāda Nexia Baltic Region SIA un Nexia Audit Advice SIA vadītājs, Ekonomikas doktors Andrejs Ponomarjovs.

“Strādāt galvenajā starptautiskajā organizācijā, kas nodarbojas ar audita un biznesa konsultāciju jautājumiem – katra studenta sapni, kas pēta šo tematiku. Tieši šo iespēju man piešķīra stažēšanās Nexia Audit Advice SIA”, norāda Aleksandrs Laucis, Lankasteras universitātes bakalaura studiju absolvents. “Es iegūstu maģistra grādu grāmatvedības un audita jomā, tāpēc man bija ļoti interesanti strādāt tik labvēlīgā un profesionālā komandā un uzzināt, kā darbojas mūsdienīga auditorfirma. Es ceru izmantot iegūtās zināšanas savā turpmākajā darbā šajā organizācijā.”

Kompānija Nexia Audit Advice SIA, kā arī grupa Nexia Baltic Region pateicas saviem kolēģiem no auditoru - konsultantu firmas MKPC (Maskava, Krievija) par sniegto atbalstu teletilta organizēšanā, viedokļu un pieredzes apmaiņā un cer uz turpmāku auglīgu sadarbību starp divām organizācijām.