Ziņas2021.gada 21.septembrī starptautiskā revīzijas un konsultāciju firma “Nexia Audit Advice” atzīmēja 15 veiksmīgas darbības gadus Latvijas revīzijas pakalpojumu tirgū

18 10 2021

Atzīmējot šo pagrieziena punktu, mēs izsakām patiesu un dziļu pateicību visiem, kas to padarīja iespējamu. Pirmkārt, mēs vēlamies pateikties saviem klientiem, ar kuriem kopā gūstam panākumus; mēs esam pateicīgi arī Nexia International, vadošajam pasaules mēroga neatkarīgu revīzijas, grāmatvedības un konsultāciju firmu tīklam, kas veic fantastisku darbu, nodrošinot mums konkurētspēju; un visbeidzot, mēs pateicamies katram mūsu darbiniekam, kurš ir aizrautīgākais un uzticamākais pētnieks šajā nozarē un kurš veido “Nexia Audit Advice” tādu, kāds tas ir šodien - un kāds tas būs rīt.

Mūsu sasniegumi 15 darba gados

Revīzijas un konsultāciju uzņēmums tika dibināts 2006.gadā un piecpadsmit gadu laikā ir ieņēmis vadošo pozīciju Latvijas revīzijas tirgū, iekļūstot audita kompāniju TOP 5. Šodien četros uzņēmuma birojos - Rīgā, Liepājā, Valmierā un Ludzā, pastāvīgi strādā vairāk nekā 30 darbinieki (četri no tiem ir zvērināti revidenti), zinātniskās un akadēmiskās vides pārstāvji ar doktora grādu, speciālisti ar starptautisko kvalifikāciju ACCA un ACAMS, sertificēti nodokļu konsultanti, iekšējie auditori, profesionālie grāmatveži, juristi un biznesa vērtētāji (no kuriem 90% ieguva profesionālos sertifikātus būdami uzņēmuma darbinieki). Komanda, kas apvieno dažādu jomu un nozaru speciālistus, ļauj ne tikai uzturēt un saglabāt plašu profesionālo redzējumu, bet arī pieņemt klientus ar dažāda veida uzdevumiem.

Būdams starptautiskā tīkla Nexia International dalībnieks, “Nexia Audit Advice” 15 darbības gadu laikā ieguva uzticama un nevainojama uzņēmuma reputāciju ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Mūsu izcilo vadību reģionā atzīst arī mūsu starptautiskā tīkla Nexia International partneri. Revīzijas un konsultāciju firma “Nexia Audit Advice” un tās vadītājs, valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs, ir starptautiskā tīkla Nexia International  izveidotās balvas “Nexia Flag Award 2020” īpašnieks. Šodien “Nexia Audit Advice” speciālistus rekomendē ārvalstu un nacionālie pētījumi un organizācijas kā ekspertus dažādās profesionālās jomās.

Baltijas reģionā “Nexia Audit Advice” ir aktīvs reģionālās apvienības “Nexia Baltic Region” dalībnieks, uz kura pamata tika izveidots intuitīvs interfeiss, kas ļauj partneriem un klientiem pārvietoties pa reģionālo tīklu “Nexia Baltic Region”, rast integrācijas risinājumus, iegādāties un mainīties ar pieredzi, ekspertu zināšanām, talantiem, stiprināt sabiedrības uzticību un veidot īstenas vērtības klientiem. Tāpat 2020.gada novembrī tika atvērta “Nexia Audit Advice” Maskavas filiāle, kuras darbība ir vērsta uz to, lai sniegtu pilnu pakalpojumu klāstu klientiem, kuri plāno un veic savu darbību gan Krievijas un NVS tirgū, gan arī teritorijā pie Baltijas reģiona.

Interesanti fakti

  • “Nexia Audit Advice” galvenais mērķis ir palīdzēt klientam atrast vienīgo veidu, kas ļaus viņam visaptveroši atrisināt savu problēmu. Šim nolūkam uzņēmums izkopj plašu speciālistu apmācību, un tiek uzskatīts, ka ir lietas, kuras ir jāzina un jāspēj jebkuram profesionālim neatkarīgi no specializācijas.
  • Mēs esam Latvijas Lielā piecinieka (Big 5) revīzijas uzņēmumu sastāvā, tāpēc mūsu procesi un sistēmas, kā arī izmantotās tehnoloģiskās platformas garantē Eiropā atzītu pakalpojumu kvalitāti.
  • Vairāk kā 500 klientu, tikai Latvijā, mums uzticas, ieskaitot mazos un vidējos ģimenes uzņēmumus, kā arī starptautiskās un biržas sarakstā iekļautās korporācijas, gan arī privātā un publiskā sektora organizācijas. Uzkrātā pieredze un iemaņas, kas iegūtas dažādās jomās, ir kļuvušas par pamatu uzdevumu veiksmīgai risināšanai, ko klienti mums izvirza, saskaroties ar pastāvīgi mainīgajām biznesa un tiesiskās vides prasībām.
  • “Nexia Audit Advice” ir Nasdaq First North sertificēts konsultants Latvijā.
  • Uzņēmums specializējas arī konsultāciju sniegšanā par SFPS piemērošanu, t.sk., sabiedriski nozīmīgiem uzņēmumiem.
  • Lai uzturētu efektīvu dialogu ar partneriem un klientiem, “Nexia Audit Advice” regulāri rīko “Nexia Day” sanāksmes, seminārus un konferences.
  • Revīzijas uzņēmumā “Nexia Audit Advice” ir radīti visi nosacījumi katra darbinieka pašattīstībai un tālākizglītībai (korporatīvie kursi, iespēja bezmaksas apmeklēt dažādus specializētos seminārus, piedalīties kā klausītajam un runātājam profesionālās un nozares konferencēs, piedalīties darba grupās normatīvo aktu izstrādē, veicināt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem un profesionāliem izdevumiem, iegūt visaptverošu atbalstu profesionālās kvalifikācijas un sertifikātu iegūšanā). “Nexia Audit Advice” ir akreditēts ACCA darba devējs, tāpēc mūsu augstie darbinieku apmācības un attīstības standarti ir atzīti pasaules sabiedrībā.
  • Aktīvi piedaloties jauniešu zināšanu līmeņa paaugstināšanā, uzņēmums sadarbojas ar vairākām Latvijas universitātēm, augstskolām un koledžām, darbojoties kā partneris izglītības jomā. Turklāt kopš tās pirmsākumiem uzņēmums ir ieviesis stažēšanās programmu talantīgiem Latvijas universitāšu ekonomikas, finanšu un vadības specialitāšu studentiem. Šajā laikā studentiem bija iespēja praktiski pielietot iegūtās zināšanas uzņēmumā SIA “Nexia Audit Advice”, no kuriem daudzi pēc prakses rezultātiem un pēc universitātes absolvēšanas tika uzņemti SIA “Nexia Audit Advice” darbinieku štatā.
  • Katram no tiem, kas ierodas darbā uzņēmumā SIA "Nexia Audit Advice" ir iespēja kļūt par tā partneri, saņemot daļu no peļņas (šodien trīs no septiņiem partneriem revīzijas un konsultāciju uzņēmuma SIA “Nexia Audit Advice” partneriem ir izauguši komandā, ierodoties uzņēmumā uz praksi).

Paldies par šiem 15 gadiem!