Pakalpojumi
Konsultācijas klātienē vai attālināti nodrošinot kvalitatīvu juridisko atbalstu – INNOVATOR palīdzēs rast piemērotu risinājumu šādos jautājumos:

• Nodokļu strīdi;

• Nodokļu risku novērtēšana un optimizēšana;

• Konsultācijas nodokļu un muitas jautājumos;

• Biznesa, nodokļu plānošana LV un ES;

• Komercsabiedrību reorganizācija, apvienošana un iegāde (M&A);

• Sūdzības par VID un UR amatpersonu lēmumiem;

• Komercdokumentu sagatavošana;

• Komersantu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;

• Fizisko personu nodokļu jautājumi;

• PVN un nekustamo īpašumu darījumu plānošana;

• Nodokļu piedziņa un uzņēmuma pāreja;

• Pārstāvība administratīvajā procesā tiesā un iestādē;

• Civiltiesisku jautājumu risināšana;

• Nodokļu jautājumi maksātnespējas procesā;

• Atbalsts kriminālprocesa jautājumos valsts ieņēmumu jomā.

 

Mūsu kompetences un materiāltehniskie resursi ir pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu jūsu biznesa veiksmīgu darbību!